Život

VTIP DŇA: Babka s dedkom sedia v kostole na omši… :D :D :D

Babka s dedkom sedia v kostole na omši. Babka sa nakloní k dedkovi a hovorí:

– Potichu som si prdla. Čo mám robiť?

Dedko:

– Vymeň si baterky vo svojom načúvacom prístroji.

You Might Also Like