Život

Prečo je dobré dieťaťu viackrát prečítať stále rovnakú rozprávku? Tu je dôvod, prečo by ste to mali robiť aj vy

Bude dobré, keď dieťaťu jeho obľúbenú rozprávku prečítame niekoľkokrát.

Ak vás vaše dieťa prosí, aby ste mu neustále znovu čítali rovnakú rozprávku, je to veľmi dobre. Znamená to totiž, že táto kniha našla odozvu niekde v duši dieťaťa a teda že plne zodpovedá jeho momentálnemu emocionálnemu stavu. Dalo by sa povedať, že «vstúpila do súzvuku s dieťaťom».

Táto skutočnosť svedčí aj o tom, že dieťa knihu v plnej miere prijalo a porozumelo jej, že v nej nie je nič, čo by ho odrádzalo alebo v ňom dokonca vyvolávalo hrôzu. Vy tiež určite máte svoje obľúbené knihy alebo filmy. Možno že ste niektoré z nich prečítali alebo zhliadli napríklad aj stokrát a napriek tomu by ste ich radi prečítali alebo zhliadli znova. Tak prečo by sme to nemali dopriať aj svojmu dieťaťu?

Skutočnosť, že dieťa vopred vie, ako dej knihy nakoniec „dopadne“, posilňuje v jeho povedomý aj presvedčenie o šťastnej budúcnosti a vieru v to, že jeho snaženie môže byť korunované úspechom. Vzbudí sa v ňom tak presvedčenie, že všeličo môže dobre dopadnúť aj vtedy, keď sa na začiatku objavia určité ťažkosti.

Nikto zrejme nenamietne nič proti tomu, že optimizmus môže priniesť viac pozitív než pesimizmus. A práve preto, keď sa pred dieťaťom prehrá rovnaký scenár niekoľkokrát, upevňuje sa u neho presvedčenie v tom smere, že ani zdanlivo veľmi nepriaznivé situácie nemusia byť nakoniec bezvýchodiskové.

Keď dieťaťu predčítavajú rozprávku, nachádza sa dieťa myšlienkami vo svete svojej fantázie, hlavnému hrdinovi fandia, všetky jeho príhody emocionálne prežíva. To znamená, že v sebe «spracováva» určité «kvantum» emócií. Avšak zakaždým, keď mu rozprávku predčítavajú znovu, sú tieto emócie v jeho mysli prepracovanejšie.

Nemali by ste zabúdať, že vývoj nervovej sústavy malého dieťaťa nie je ešte dokončený a z toho dôvodu potrebuje dieťa oproti dospelému človeku podstatne viac času na to, aby si svoje pocity a emócie «zrovnalo v hlave». Teda si po častiach skladá to, čo cíti k hrdinom ktorejkoľvek rozprávky. K jeho doterajším skúsenostiam pribudne to, čo je výsledkom spracovania emócií v jeho mysli.

Ak budete dieťaťu nejakú rozprávku predčítať druhýkrát, využite to ako príležitosť pre rozvoj a zdokonaľovanie jeho reči. Po prvé neustále opakovanie rovnakých slov bude dobré pre doplnenie slovnej zásoby dieťaťa. Po druhé: ak budete z knihy predčítať zakaždým inak, napomôže to aj k zvyšovaniu kvality reči dieťaťa.

A čo si tu predstaviť pod pojmom «zakaždým inak»? Niekoľkokrát ste dieťaťu knihu prečítali a presvedčili ste sa, že dieťa zmysel předčítaného textu plne pochopilo. Až mu budete niekedy v budúcnosti znova predčítať text, čítajte trochu rýchlejšie a potom ešte rýchlejšie až sa rýchlosť čítania textu priblíži rýchlosti bežnej reči. Dieťa sa tým naučí prijímať informácie z rôznych variácií hovorenej reči.

A máme tu ešte jednu ďalšiu možnosť práce s knihou – v pravidelných intervaloch čítaní prerušujeme a pýtame sa dieťaťa, či vie, čo bude nasledovať. Je to jednak vynikajúci spôsob budovania praktických návykov hovorovej reči, avšak súčasne to môže poslúžiť aj ako tréning pamäti.

Opakované čítanie je dobré využiť tiež pre rozvoj predstavivosti i tvorivého myslenia u dieťaťa. Jednou z možných praktík, ktoré je dobré v tomto zmysle využiť, je to, že keď dočítate do určitého bodu, vyzvete dieťa, aby si samo vymyslelo nejaké pokračovanie príbehu. Skúste vymyslieť spoločne s ním svoju vlastnú rozprávku. Tento spôsob možno s úspechom využiť niekoľkokrát: na začiatku by dieťa malo vymyslieť koniec rozprávky, potom prerušte čítanie trochu skôr a skúste vymyslieť niečo navyše pod.

Je možné, že sa takáto hra dieťaťu zapáči a že samo začne vymýšľať nejaký príbeh, a to už počnúc slovami: «Žili, boli ….»

A dovoľte mi ešte jednu poznámku týkajúcu sa práce s knihou – svoj význam má aj prehliadnutiu a zhodnotenie ilustrácií. V tejto súvislosti bude dobré, keď dieťa samo povie, kto alebo čo je na obrázku, čo ten, kto je na obrázku robí, ku ktorej epizóde rozprávky sa daná ilustrácie vzťahuje. Ilustrácie je tiež možné použiť ako «pomocníkov», keď vymýšľame vlastný príbeh.

 

Prečítal si si článok až do konca? Zaujal ťa? Potom môžeš prácu redaktora odmeniť tým, že dáš článku na Facebooku lajk alebo ho budeš zdieľať ďakujeme.

You Might Also Like