Zaujímavosti

POZOR! Od pondelka 9. novembra sa menia podmienky na hranici s Ukrajinou!

Na základe vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a na Ukrajine a na základe vyhlášky UVZ SR sa dopĺňajú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky.

Od 9. novembra až do odvolania bude ZATVORENÝ hraničný priechod Veľké Slemence – Maly Selmentsi

Peší cestujúci budú môcť prekračovať štátnu hranicu za podmienok ako doposiaľ LEN cez hraničný priechod Vyšné Nemecké

HRANIČNÝ PRIECHOD UBĽA

Vybavované budú vozidlá do 7,5 tony len za účelom tranzitu cez územie SR a cestujúci, OKREM PEŠÍCH, na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky UVZ, alebo na základe udelenej výnimky 24/7. Peší cestujúci sú vylúčení.

HRANIČNÝ PRIECHOD VYŠNÉ NEMECKÉ

Naďalej platí, že na územie Slovenskej republiky je umožnený vstup tých osôb, ktoré majú udelený pobyt na území SR, ale tento vstup na územie Slovenskej republiky bude časovo obmedzený od 07:00 -19:00 hod. Tieto osoby, bez ohľadu na spôsob dopravy, môžu vstúpiť len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké.

Tieto osoby sa na vstupe musia podrobiť antigénovému testu a následne sú povinné ísť do domácej karantény, kde sa musia najskôr v piaty deň podrobiť RT PCR testu.

Antigénovému testu sa nemusia podrobiť osoby, ktoré tranzitujú územím SR a na základe výnimiek vyplývajúcej z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo na základe písomnej výnimky.

Nákladná doprava na vstupe a na výstupe bude bez obmedzenia.

zdroj: Ministerstvo vnútra SR

You Might Also Like