Život

Pes sa priblížil ku mačke s mačiatkami a to, čo sa stalo neskôr, snáď dojme každého.

Začiatok tejto nahrávky môže vyvolať obavy o to, čo urobí pes. Avšak už chvíľu neskôr sa táto obava javí ako zbytočná. Pes ten nielen nie je nepriateľský, ale urobí niečo neočakávané!

You Might Also Like