Zaujímavosti, Život

Fázy života podľa švajčiarskeho psychoanalytika Carla Junga. V ktorej ste vy?

Postupne, ako ideme po ceste zvanej život, prechádzame zásadnými zmenami. Niektorí ich nazývajú krízami „štvrtiny života“ alebo „stredného veku“, aby tak definovali fázu, v ktorej sa práve nachádzajú.

Ide síce o zásadné míľniky vo vašom živote, to však neznamená, že sa nemôžete vrátiť tam, kde ste sa už nachádzali v minulosti.

Veľmi dobre to vyjadril švajčiarsky psychoanalytik Carl Jung, ktorý tieto míľniky definuje aj pojmom 4 základné fázy vývoja osobnosti .

Opisuje ich ako fázy, ktoré definujú to, kým sme a čo nás v danej chvíli najviac motivuje. Nemajú nič spoločné s tým, koľko nám je rokov alebo s tým, čo sme v živote dosiahli.

Ako hovorí Jung:

Často sa nepripravení presunieme do „popoludnia“ nášho života. Je to o to horšie, pretože často máme pocit, že naše pravdy a poznania, ktoré sme doteraz získali, nám budú slúžiť aj neskôr.

My však nemôžeme žiť popoludnie života s programami a zvykmi, ktoré sme sa naučili dopoludnie.

Čo bolo obrovské ráno, môže večer už byť veľmi maličké. Čo bolo pravdou ráno, popoludní už môže byť klamstvo.

Podľa Junga, toto sú základné fázy vývoja osobnosti človeka:

1) Športovci

Atlét je fázou života, v ktorej sme najviac ponorení do seba samého.

Žijú medzi nami aj ľudia, ktorí sa z tejto fázy nikdy neposunú ďalej. Ak áno, tak sa do nej neskôr v živote vráti späť.

Zo všetkých štyroch fáz ide o najviac nezrelú fázu. Je charakteristická posadnutosťou naším fyzickým telom a vzhľadom.

Ak chcete vidieť typický príklad fázy atléta, sledujte teenagera, ktorý prejde pred zrkadlom. Fáza atléta môže byť narcistická, kritická alebo oboje.

2) Bojovník

Keď sa v živote posunieme, dostávame sa do fázy bojovníka. Ide o obdobie, kedy na seba začíname naberať rôzne zodpovednosti a máme chuť dobyť svet.

Dobre, niektorí z nás možno nie hneď svet, ale je to čas, kedy sa začíname viac orientovať na ciele. Zrazu vidíme pred sebou ciele, ktoré chceme dosiahnuť a márnivosť fázy atléta sa postupne stráca.

Fáza bojovníka je charakterizovaná rôznymi útrapami v našich životoch, ktoré na nás vyplaví včasná dospelosť.

Ide tiež o fázu, do ktorej sa ľudia najčastejšie vracajú, keď sa v neskoršom veku „znovuobjavuje“.

3) Opatrovník

Keď fáza bojovníka skončí, sami seba sa pýtame: “ Čo som v živote urobil pre druhých?

Vaša pozornosť sa presúva z dosahovania cieľov na nasledovanie životov druhých ľudí. Táto fáza má často súbeh s rodičovstvom, pretože vaša pozornosť sa presúva na zabezpečenie lepšieho života pre vaše deti a čo pre to musíte urobiť.

Pre mnohých ľudí je však fáza opatrovníka oveľa viac než len rodičovstva. Záleží nám na tom, aby sme po sebe zanechali nejakú stopu či dedičstvo pre ľudstvo všeobecne.

V tejto fáze si človek zhodnocuje, čoho už v živote dosiahol a ako ísť ďalej – nie však, len vy sami, ale aj druhí ľudia okolo vás. Táto fáza je naozaj veľkým krokom vpred, dokonca aj pre fázu bojovníka.

4) Vedomie a duchovnosť

Finálnou životnou fázou je fáza vedomia, ducha či spirituality.

V tejto fáze si uvedomujeme, že sme viac než len zbierkou toho, čo sme za život nazhromaždili – či už sú to peniaze, priatelia, majetok, úspechy alebo životné míľniky.

Sme spirituálne bytosti. Uvedomíme si, že sme dušami na ceste životom, ktorý nemá reálny začiatok ani koniec.

Spirituálna fáza je charakteristická zmyslom, kedy “ sa potrebujeme dostať von z vlastnej mysle “ a sústrediť sa na to, čo nás čaká za hranicou fyzického tela.

Filozof Lao TCU už pred viac ako 2500 rokmi perfektne opísal spirituálnu fázu:

Dokážete urobiť krok späť zo svojej mysle a tým pochopiť všetky veci? Porodiť, kŕmiť, starať bez vlastníctva, konať bez očakávania, riadiť bez snahy kontrolovať?

Lebo toto je najvyššia cností „ .

Nezabudnite článok zdieľať aj s vašimi priatelmi na facebooku!

You Might Also Like