Zaujímavosti

Druhé kolo testovania už zajtra: Veľký zoznam odpovedí na tie najčastejšie otázky

V druhom kole (7. a 8. novembra 2020) sa bude plošne testovať 45 okresov. Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa zapoja len okresy s počtom pozitívnych prípadov vyšším ako 0,7 percenta. Prinášame odpovede na praktické otázky.

 

V sobotu mal manžel pozitívny antigénový test, ja som mala negatívny. Sme v karanténe, nikto nemá žiadne príznaky. Môžem sa zúčastniť druhého kola testovania?
Nie, nemôžete sa zúčastniť na testovaní, keďže musíte byť v izolácii. Izolácia sa ukončuje po desiatich dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa u vás počas izolácie objaví horúčka alebo príznaky respiračnej infekcie, ste povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.

Disponujem negatívnym RT-PCR testom z 29. októbra. Ak bývam v okrese, kde sa uskutoční druhé kolo testovania, musím absolvovať opäť testovanie – antigénové alebo RT-PCR test?
Podľa uznesenia vlády SR č. 704/2020 ak sa vo vašom okrese koná druhé kolo testovania, nemusíte sa na ňom zúčastniť, pokiaľ máte negatívny výsledok RT-PCR testu vykonaného dňa 7. alebo 8. novembra (PCR test z 29. 10. je uznaný ako výnimka len pre okresy, kde nebude druhé kolo testovania).

Bývam v okrese, kde sa nekoná druhé kolo antigénového testovania (mám certifikát z prvého). Musím ísť služobne do okresu, kde je druhé kolo testovania. Potrebujem nový test?
Áno, radíme zúčastniť sa druhého kola testovania v najbližšom okrese, prípadne počkať na otvorenie testovacích miest pre antigénové testy, ktoré by mali byť bezplatne otvorené v každom okresnom meste (tam vám bude vydaný aj potrebný certifikát). Ak niekto býva alebo pracuje v okrese, v ktorom sa uskutoční druhé kolo testovania, potrebuje sa preukázať certifikátom alebo výsledkom RT-PCR testu.

Ak som sa nezúčastnil na prvom kole testovania, môžem ísť na druhé kolo?
Áno, účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

Ak sme sa nezúčastnili na prvom kole testovania, druhé kolo testovania sa v našom okrese nekoná, končí pre nás zákaz vychádzania?
Zákaz vychádzania pre vás platí až do jeho zrušenia (zatiaľ bol predĺžený do 14. novembra), alebo sa môžete dať otestovať počas druhého kola testovania. Vo všetkých okresných mestách sa zároveň plánuje zriadenie miest, kde bude možné absolvovať bezplatne antigénové testy a k nim budú vydávané certifikáty.

Bol som pozitívny v prvom kole testovania, môžem ísť na druhé kolo testovania? Kedy mi končí karanténa?
Druhého kola testovania sa nemôžete zúčastniť. Karanténa sa pre vás končí po 10-tich dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19.
Po 10 dňoch pre výnimku zo zákazu vychádzania potrebujete potvrdenie od lekára, že ste prekonali v posledných 3 mesiacoch ochorenie COVID-19.

Sú certifikáty z celoplošného testovania platné aj pri príjme do nemocnice na chemoterapiu?
Pred príchodom na vyšetrenie, alebo nástupom do nemocnice je dôležité kontaktovať príslušné zdravotnícke zariadenie, aké sú jeho podmienky pre vstup, či prijatie na nie neodkladnú akútnu zdravotnú starostlivosť. Ide o rozhodnutie konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, mnohé pred plánovaným zákrokom či hospitalizáciou vyžadujú PCR test (nie antigénový test). Stále však platí, že z celoplošného testovania majú onkologickí pacienti výnimku (avšak ešte raz – môže ísť o prípad, kedy konkrétne zdravotnícke zariadenie vyžaduje PCR test v rámci protiepidemiologických opatrení, na ktoré nemá vplyv celoplošné testovanie).

Pani, ktorá má 70 rokov, nevpustili do priestorov nemocnice, lebo nedisponuje negatívnym COVID testom. Test však nebol povinný pre občanov nad 65 rokov a pani bola objednaná na kardiologické vyšetrenie, nakoľko má strojček na srdci. Ako je to so vstupom do priestorov nemocnice v prípade pacientov nad 65 rokov bez negatívneho testu?
Pred príchodom na vyšetrenie, alebo nástupom do nemocnice je potrebné kontaktovať príslušné zdravotnícke zariadenie, aké sú jeho podmienky pre vstup, či prijatie na nie neodkladnú akútnu zdravotnú starostlivosť. Ide o rozhodnutie konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, mnohé pred plánovaným zákrokom, či hospitalizáciou vyžadujú PCR test (nie antigénový test). Stále však platí, že občanom nad 65 rokov sa odporúča zvážiť účasť na celoplošnom testovaní a minimalizovať mobilitu.

Ako je to v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti? Ošetria ma, ak nemám negatívny test?
Ak ste sa nezúčastnili celoplošného testovania, na cestu do zdravotníckeho zariadenia platí výnimka zo zákazu vychádzania. Účelom môže byť neodkladné vyšetrenie alebo preventívna prehliadka. Odporúčame však, aby ste svojho lekára alebo lekárku kontaktovali najprv telefonicky. Lekár na základe rozhovoru posúdi, či je nevyhnutné, aby ste k nemu prišli osobne.
Ak potrebujete vyšetrenie u špecialistu, v čase pandémie ochorenia Covid-19 nemusíte navštíviť vášho praktického lekára kvôli vystaveniu výmenného lístka, aktuálne vás lekári vyšetria aj bez neho. Pokiaľ váš stav nie je akútny, odporúča sa v čo najväčšej miere komunikovať s lekárom telefonicky, formou videohovoru alebo SMS a tiež využívať elektronické predpisovanie receptov alebo poukazov na zdravotnícke pomôcky.
Samozrejme, v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti, teda život ohrozujúcich prípadov, musia byť všetci pacienti bez rozdielu ošetrení.

Aké výnimky zo zákazu vychádzania pre mňa platia, ak som sa nezúčastnila testovania?
Realizovať môžete len:

 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu a späť,
 • cestu na vykonanie testu a cestu späť,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cestu späť,
 • cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Kto (okrem detí do 10 rokov) má výnimku z druhého kola testovania v dotknutých okresoch?
Výnimku z testovania v okresoch, kde prebehne druhé kolo, majú osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať testovanie (zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19, napríklad majú zlomený nos, majú diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, závažnú poruchu autistického spektra, ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii a podobne).

Výnimku v týchto okresoch majú aj osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, aj osoby, ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie Covid-19 v období od 1. augusta do 23. októbra 2020.

Výnimka platí aj pre osoby, ktoré sa nemohli zúčastniť testovania, pretože mali v dňoch 7. – 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ alebo nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom alebo lekárom pre deti a dorast a teda sa nemuseli podrobiť testu na ochorenie Covid-19 na základe nariadeného karanténneho opatrenia.

Klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach budú pretestovaní priamo v zariadeniach, zoznam nemocníc vedie Ministerstvo zdravotníctva SR.

Obmedzenie slobody pohybu a zákaz vychádzania v dotknutých regiónoch nebude platiť ani pre vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín.

Aké podmienky platia pre osoby nad 65 rokov?
Seniorom, rovnako ako iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, odporúčame zvážiť, či preferujú testovanie absolvovať alebo dodržať zákaz vychádzania.
V prípade, že sa rozhodnú testovanie NEABSOLVOVAŤ, platí pre nich zákaz vychádzania, avšak majú umožnené ísť:

 • do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a naspäť za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), prípadne za účelom zabezpečenia týchto potrieb inej osobe (susedská výpomoc),
 • do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • postarať sa o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu, prípadne za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Zdroje: Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad vlády SR, somzodpovedny.sk

You Might Also Like