Zaujímavosti

Čo robiť ak ste v rámci plošného testovania antigénovými testami dostali pozitívny výsledok?

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnil na sociálnej sieti facebook praktické informácie ak ste v rámci plošného testovania antigénovými testami dostali pozitívny výsledok.

Ak ste v rámci plošného testovania antigénovými testami dostali pozitívny výsledok, musíte ísť do domácej izolácie, aby ste obmedzili riziko prenosu nového koronavírusu. Podmienky izolácie pozitívne testovaných ľudí po plošnom testovaní podrobne upravuje vyhláška uverejnená vo Vestníku vlády SR (str.24): https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr_…/ciastka_11_2020.pdf

Izoláciu môžete okrem domáceho prostredia absolvovať aj v karanténnom ubytovacom zariadení alebo v inom vhodnom ubytovaní, ktoré si zvolíte. Dĺžka izolácie je 10 dní od obdržania výsledku. Po dobu v izolácii v domácom prostredí sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

NA ČO MUSÍTE MYSLIEŤ?

O výsledkoch testu ste povinní informovať telefonicky, mailom, alebo SMS správou svojho ošetrujúceho lekára
Dodržiavajte zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, resp. v objekte určenom na izoláciu,
Sledujte denne príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 a merajte si denne teplotu (aspoň jeden z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu). Ak sa u vás objavia príznaky respiračnej infekcie kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup,
Dodržiavajte prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok
V prípade poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v mieste izolácie alebo ústavnom zdravotníckom zariadení bezodkladne informovať o svojom prenosnom ochorení.

Izolácia sa ukončuje po desiatich dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa v priebehu izolácie objaví horúčka alebo príznaky respiračnej infekcie, osoba je povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.!

Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa nevzťahuje na čas spojený s nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti a za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.

Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore či vo svojej záhrade. V bytovom dome môžete ísť na svoj súkromný balkón.

V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné zdržiavať sa v spoločných priestoroch bytového domu iba na nevyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.

Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samospráv.

Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.

Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom. Ideálnym riešením pre pozitívne testovaného člena rodiny je samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by nemal zdieľať s rizikovými osobami (starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou).

Kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu by pozitívne testovaný mal používať ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať. V blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového kaša a umyť si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.

 

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

You Might Also Like