Zaujímavosti, Život

Čím viac času strávite so svojou matkou, tým dlhšie bude žiť. Mamičky sú našou oporou v každej situácii

Portrait of an adult woman with his elderly mother.

Vedci nás nezriedka prekvapia novými objavmi. Napríklad v poslednom čase prišli výskumníci z Kalifornie s vysvetlením možnosti, ako môžeme predĺžiť a skvalitniť život našich rodičov. Je to veľmi jednoduché. Prinášame vám výsledky tohto prieskumu, aby ste ľahšie pochopili, prečo je pre našich blízkych toľko dôležitá naša pozornosť.

Z vykonaných výskumov vyplýva, že osamelosť zohráva veľmi významnú úlohu v urýchleniu procesu starnutia a s tým súvisiacim zvýšením úmrtnosti. Vedci sledovali stav skupiny 1 600 starších ľudí, kde priemerný vek predstavoval 71 rokov. Pri týchto prieskumoch sa nezohľadňovali faktory ako zdravie, ekonomická úroveň alebo spoločenské postavenie. Jediným predmetom záujmu bola osamelosť.

Počas obdobia 6 rokov, po ktorej boli títo starší ľudia sledovaní, zomrelo 23% osamelých ľudí a len 14% ľudí vyššieho veku, ktoré pravidelne navštevovali ich blízki.
Čím je človek starší, tým väčší význam prikladá vzťahom so svojou rodinou. Je to v čase, keď deti a vnúčatá týchto starších ľudí cítia podstatne menšiu potrebu sa s príslušníkmi staršej generácie stýkať.

Vcelku možno konštatovať, že ľudia vyššieho veku sú voči nedostatkom svojich priateľov a blízkych oveľa tolerantnejší. Vždy sú ochotní sa s mladšími ľuďmi podeliť o svoju múdrosť aj rokmi nadobudnuté skúsenosti a dokážu tiež poradiť, čomu stojí za to venovať svoju pozornosť a svoje úsilie a čomu nie.

Keď potrebujeme poradiť, obraciame sa spravidla na svojich rodičov a prarodičov, pýtame sa ich na ich názor, ako ktoré veci riešiť a v niektorých prípadoch potrebujeme len byť s nimi v kontakte. Je preto potrebné mať na pamäti, koľko času nám venovali a doteraz venujú a ako naliehavo potrebujú porozumenie z našej strany. Stačí niekoľko hodín kontaktu týždenne a jeden telefonát za deň. Výrazne tým zvýšite ich šance na dlhší a šťastnejší život.

Nezabudnite článok zdieľať aj s vašimi priatelmi na facebooku!

You Might Also Like