Zaujímavosti

AKTUÁLNE: Zoznam všetkých aktualizovaných informácií o opatreniach a hraniciach na jednom mieste

Polícia Slovenskej republiky uverejnila na sociálnej sieti facebook všetky aktualizované informácie o opatreniach a hraniciach na jednom mieste.

Aktualizácia 8.11. – nový režim na hraniciach s Ukrajinou od 9.11, nové pravidlá ČR pre cestovanie od 9.11, zmena opatrení ÚVZ od 9.11.

 

VŠETKY INFORMÁCIE O PLOŠNOM TESTOVANÍ

www.korona.gov.sk
www.somzodpovedny.sk

TESTOVANIE A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Od soboty 24. októbra do nedele 14. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania mimo bydliska. Osoby prichádzajúce na Slovensko zo zahraničia sú povinné dodržiavať prijaté opatrenia.

VÝNIMKY zo zákazu vychádzania sú uvedené na stránke www.korona.gov.sk

POHYB S NEGATÍVNYM TESTOM

Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonanom v rámci celoplošného testovania. V okresoch, kde sa uskutoční cez víkend (7. – 8. 11.) druhé kolo testovania, bude potrebný aktuálny test. V ostatných stačí ten doterajší z testovania 29. októbra až 1. novembra. V okresoch zapojených do druhého kola testovania musí byť antigénový test vykonaný v čase od 6. do 8. novembra.

DRUHÉ KOLO CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA

Z testovania majú výnimku okresy s počtom pozitívnych prípadov nižším ako 0,7 percenta. Testovanie sa nebude realizovať ani v Bratislave a Košiciach. Celkovo sa tak v priebehu 7. a 8. novembra 2020 bude testovať 45 (tzv. červených) okresov. Viac tu https://www.facebook.com/mosr.sk/posts/3831497193550663

PRECHOD ZO ZELENÉHO OKRESU DO ČERVENÉHO

Ktokoľvek, kto sa po tomto víkende bude chcieť pohybovať v takzvaných červených okresoch, ktoré budú podliehať druhému kolu celoplošného testovania, musí mať k dispozícii aktuálny test na ochorenie COVID-19.

NÚDZOVÝ STAV A ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA

Núdzový stav bol vyhlásený od 1.10. na nasledujúcich 45 dní a podľa Ústavného súdu je v súlade s Ústavou SR. V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Z pohľadu trestného práva je potrebné upriamiť pozornosť na fakt, že núdzový stav je podľa Trestného zákona krízovou situáciou, ktorá podmieňuje pri niektorých trestných činov spáchaných počas jej trvania možnosť uloženia prísnejších trestov.

Vláda SR schválila zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb.

NOSENIE RÚŠOK A SANKCIE

Od 15.10. je povinné nosiť rúško aj v interiéroch, aj v exteriéroch pre všetky osoby nad 6 rokov.

Výnimky: deti do 6 rokov (od 3 do 6 je nosenie rúška odporúčané), osoby v exteriéri mimo zastavaného územia obce (min. 5 metrov od osôb mimo dom.

V prípade nenosenia rúšok na miestach, kde je to povinné, dochádza k porušovaniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého Policajný zbor uloží takejto osobe za priestupok na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v blokovom konaní pokutu do výšky 1000 €, resp. v odôvodnených prípadoch oznámi predmetné porušenie zákona na príslušný Regionálny Úrad verejného zdravotníctva, kde je možné uložiť pokutu počas mimoriadnej situácie až do výšky 1659 €.

Porušenie povinnosti nosenia rúšok nahlasujte jednej z týchto inštitúcií: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, mestská alebo obecná polícia, Policajný zbor.

ĎALŠIE MIMORIADNE OPATRENIA OD 15.10.

– zatvorené prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness, fitness centrá, kiná, divadlá (výnimka: prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára)
– reštaurácie/bary: interiéri zatvorené, jedlo buď iba so sebou alebo na terase (stoly dva metre od seba), zatvorené od 22:00
– obchody a ďalšie prevádzky: 1 zákazník na 15 m2 (nevzťahuje sa na deti do 14 rokov)
– obchodné centrá: vstup s teplotou pod 37 stupňov, rovnaké obmedzenie ako v predošlom bode (zratúva sa plocha obchodov, nie spoločných priestorov)
– v čase od 09:00 do 11:00 (pondelok až piatok) môžu v potravinách a drogériách nakupovať iba seniori nad 65 rokov
– informácie o obmedzení hromadných podujatí, o možnosti organizovať podujatia nad 6 osôb nájdete na webe http://www.uvzsr.sk/

 REŽIM NA PRACOVISKÁCH MINISTERSTVA VNÚTRA A ODDELENIACH CUDZINECKEJ POLÍCIE POČAS ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Klientske centrá, oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú opäť prístupné verejnosti. Viac tu: https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/posts/3308867749168443

Oddelenia cudzineckej polície budú otvorené od 9. novembra. Viac o režime na nich tu: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/3866959610000899

Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov). Tá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

‼️POVINNÁ KARANTÉNA PO PRÍCHODE ZO ZAHRANIČIA‼️

Povinná karanténa sa NEVZŤAHUJE, ak sa vraciate z menej rizikových krajín: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Švajčiarsko, Švédske kráľovstvo, Taiwan, Taliansko a Severného Írska a Vatikán

Ak sa vraciate z členskej krajiny Európskej únie, ktorá nie je uvedená na zozname vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi – v tomto prípade platí povinná registrácia na http://koronagov.sk/ehranica, regionálne úrady teda tieto informácie dostanú automaticky. Osoby prichádzajúce na územie SR pozemnou hranicou s Ukrajinou musia podstúpiť antigénové testovanie na hranici.
4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test, alebo buďte doma 10 dní (ak nebudete mať príznaky, karanténa sa skončí)
ALEBO
1. Vstúpte na územie SR s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, nie starším ako 72 hodín

Ak sa vraciate z krajiny mimo Európskej únie, respektíve z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:
1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi – v tomto prípade platí povinná registrácia na http://koronagov.sk/ehranica, regionálne úrady teda tieto informácie dostanú automaticky. Osoby prichádzajúce na územie SR pozemnou hranicou s Ukrajinou musia podstúpiť antigénové testovanie na hranici.
4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test
ALEBO
1. Vstúpte na územie SR s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, nie starším ako 72 hodín

Tu nájdete vždy aktuálne info o cestovaní zo zahraničia na Slovensko https://www.mzv.sk/cestova…/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

TRANZIT: Ak sa vraciate zo „zelenej krajiny“, ale prechádzate cez „červenú krajinu“, nevzťahuje sa na vás povinná karanténa. Pri kontrole musíte vedieť preukázať, že ste cez „červenú krajinu“ len prechádzali. To, či budete vpustení na územie konkrétnej krajiny je jej záležitosťou, a preto si vždy pred cestou overte aktuálnu situáciu v danej krajine na webe MZV SR.

V prípade, že sa na vás vzťahuje povinná karanténa, máte právo dostať PNku.
Detailné výnimky z povinnej karantény nájdete v opatrení na webe ÚVZ SR.
Výnimky platiace pre územie ČR sú uvedené nižšie.

VÝNIMKY PRE PENDLEROV

Náhodné kontroly sa vykonávajú len na hranici s Českou republikou.

Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, ale miesto výkonu prácu (aj živnostníci) sa nachádza v pohraničí povinná karanténa sa na vás NEVZŤAHUJE. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. Upozorňujeme, že to, či vás pustia na svoje územie susedné krajiny je vylúčne v ich kompetencii. Od 9.11.2020 sa totiž ruší limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu pre pendlerov, ktorí žijú na Slovensku a pracujú v susedných štátoch

Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v pohraničí do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, ale miesto výkonu práce (aj živnostníci) sa nachádza na území SR do 30 km po pozemnej komunikácií od otvoreného hraničného priechodu, povinná karanténa sa na vás NEVZŤAHUJE. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. V prípade, že vo vašej domácnosti žijú nezamestnané osoby, môžu prekračovať hranice bez povinnosti karantény len s osobou, ktorá potvrdenie o práci má. Limit 30 kilometrov ostáva v platnosti pre osoby žijúce v susedných štátoch a pracujúce na území Slovenska, rovnako ako aj pre občanov Slovenska žijúcich v susedných štátoch (bez ohľadu na miesto výkonu práce).

Karanténa sa na vás tiež NEVZŤAHUJE, ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

Kompletný zoznam výnimiek tu: http://bit.ly/vyhlaska_ciastka_14

REŽIM NA HRANIČNÝCH PRIECHODOCH

Upozorňujeme, že po druhom kole celoplošného testovania bude na hraniciach pravdepodobne prijatý nový režim – povinné testovanie

Česká republika
– keďže krajina bola zaradená medzi „červené“, Policajný zbor vykonáva náhodnú kontrolnú činnosť vozidiel prichádzajúcich z jej územia
– cestovanie na územie ČR je pre obyvateľov SR obmedzené, pri návrate pre nich platí povinná karanténna
– výnimky z povinnej karantény platia pre pendlerov (viď. predošlú sekciu); osoby zamestnané v špecifických oblastiach (zdravotníctvo, opatrovateľstvo, veda-výskum, pedagogika, sezónne práce – poľnohospodárstvo/potravinárstvo); študentov (a jednu sprevádzajúcu osobu – môžu ju mať so sebou, nemusia); športovcov idúcich na tréning; osoby, ktoré sa idú postarať o rodinného príslušníka v sprievode maximálne ďalšej osoby; osoby, ktoré idú obhospodarovať pôdu do 10 km od štátnej hranice; umelci idúci na vystúpenia/nakrúcania
– recipročne platí výnimka aj pre osoby s trvalým pobytom v ČR, ktoré idú na územie SR s cieľom štúdia + môžu mať aj sprievod v podobe jednej osoby
– všetky vyššie uvedené výnimky sa pri možnej kontrole musia hodnoverne preukázať dokladom/potvrdením, ktorý zdôvodňuje ich právo na výnimku
– hraničné priechody sú otvorené (náhodné kontroly)

‼️Od 9.11.2020 ČR ZAVÁDZA NOVÉ PRAVIDLÁ PRE CESTOVANIE‼️

Slovensko je zaradené medzi červené krajiny. Bude platiť povinnosť otestovať sa cestou späť do Česka pre všetkých jeho občanov, ktorí v červenej krajine strávia viac ako 12 hodín. Zároveň bude povinnosť testu (nie staršieho ako 72 hod.) platiť pre všetkých cudzincov prichádzajúcich do ČR. Druhou možnosťou je absolvovanie 10-dňovej karantény. Bude treba tiež vyplniť formulár pre hygienu. Výnimku z tejto povinnosti majú pendleri, cezhraniční študenti, ako aj tranzity. Viac tu: https://www.mvcr.cz/…/pravidla-vstupu-do-ceske-republiky-pl…

Žiaci a študenti žijúci v ČR a študujúci na Slovensku, resp. žijúci na Slovensku a študujúci v ČR sa musia pri prechode hraníc vedieť preukázať potvrdením vydaným školou, že vyučovanie je prezenčnou formou; Viac tu: http://bit.ly/vyhlaska_ciastka_14

Rakúsko
– slovenská, ani rakúska strana nevykonávajú kontroly
– povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje
– hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Maďarsko
– slovenská strana nevykonáva kontroly
– maďarská strana umožňuje vstup iba tým cudzincom, ktorí majú na jeho území trvalý alebo prechodný pobyt (Lakcim karta) a ich rodinným príslušníkom
– takýto režim na hraniciach s Maďarskom platí do 1.12.
– občania SR môžu vstúpiť na územie Maďarska, ak v priebehu 5 dní pred svojim príchodom absolvovali test na COVID-19 s negatívnym výsledkom a majú o tom potvrdenie
– občania SR, ktorí chcú vstúpiť na územie Maďarska a budú sa zdržiavať do 30 km od štátnej hranice, majú vstup povolený na 24 hodín
– povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje
– ďalšie špecifické výnimky a spôsob, ako požiadať o udelenie výnimky na vstup do Maďarska nájdete nižšie na webe MZV SR
– otvorené hraničné priechody: Rajka – Čuňovo (diaľničný priechod), Rajka – Čuňovo (starý priechod od 06:00-08:00 a 15:00-17:00), Komárno – Komárom, Komárno nový Monoštorský most, Esztergom – Štúrovo, Parassapuszta – Šahy, Kráľ – Banréve, Tornyosnémeti – Milhosť, Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto, Vámosszabadi – Medveďov, Letkés – Salka, Balassagyarmat – Slovenské Ďarmoty, Nógrádszakál/Ráróspuszta – Ráros, Somoskőújfalu – Šiatorská Bukovinka, Tornanádaska – Hosťovce, Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa

Poľsko
– slovenská, ani poľská strana nevykonávajú kontroly
– povinná karanténa sa na občanov SR vracajúcich sa z tohto územia nevzťahuje
– hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Ukrajina
– Od 28. septembra 2020 je povolený vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. (viac info pozri nižšie web MZV SR)
– Ukrajina je červená krajina, pre osoby vracajúce sa na územie SR platí povinná karanténa.

– otvorené hraničné priechody (NOVÝ REŽIM od 9.11.2020):

1)hraničný priechod Veľké Slemence – Maly Selmentsi uzavretý až do odvolania Peší cestujúci budú môcť prekračovať štátnu hranicu za podmienok ako doposiaľ len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké.

2)Hraničný priechod Ubľa
Vybavované budú vozidlá do 7,5t len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci okrem peších na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky ÚVZ, alebo na základe udelenej výnimky 24/7,
Peší cestujúci sú vylúčení.

3)Hraničný priechod Vyšné Nemecké
Naďalej platí, že na územie SR je umožnený vstup tých osôb, ktoré majú udelený pobyt na území SR, ale tento vstup na územie Slovenskej republiky bude časovo obmedzený od 07:00 -19:00hod. Tieto osoby, bez ohľadu na spôsob dopravy môžu vstúpiť len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké.

Tieto osoby sa na vstupe musia podrobiť antigénovému testu a následne sú povinné ísť do domácej karantény, kde sa musia najskôr v piaty deň podrobiť RT PCR testu.
Antigénovému testu sa nemusia podrobiť osoby, ktoré tranzitujú územím SR a na základe výnimiek vyplývajúcej z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo na základe písomnej výnimky.
Nákladná doprava na vstupe a na výstupe bez obmedzení.

Slováci cestujúci na Ukrajinu od 15.10.2020 nemusia absolvovať karanténu. Ukrajina zaradila SR medzi zelené krajiny.

SITUÁCIA VO SVETE

Ministerstvo zahraničných vecí SR pravidelne aktualizuje stránku so zoznamom takmer všetkých krajín sveta, kde sú uvedené cestovné obmedzenia: https://www.mzv.sk/cestova…/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

DETAILNÝ PREHĽAD MIMORIADNYCH OPATRENÍ A VŠETKÝCH VÝNIMIEK Z POVINNEJ KARANTÉNY/NOSENIA RÚŠOK

Úrad verejného zdravotníctva SR publikuje detailné prehľady mimoriadnych opatrení na svojej webovej stránke (hromadné podujatia atď.): http://www.uvzsr.sk/

NEVERTE HOAXOM

Policajný zbor prevádzkuje špecializovanú stránku Hoaxy a podvody – Polícia SR, na ktorej nájdete desiatky vyvrátených dezinformácií o koronavíruse – a kde môžete posielať tipy na hoaxy, na ktoré narazíte na internete.

OFICIÁLNY VLÁDNY WEB

Počty infikovaných/vyliečených/obetí a všetky dôležité informácie aj o režime v školách nájdete na oficiálnom vládnom webe: https://korona.gov.sk/

ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zahraničná politika sa nás týka (dezinformácie)
https://www.employment.gov.sk/sk/ (dotácie, úľavy, pomoc)

 

zdroj: Polícia Slovenskej republiky

You Might Also Like