Zaujímavosti

AKTUÁLNE: Veľké zmeny na hraniciach! Čo všetko sa mení vyhláškou?

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠICH ZMIEN NA HRANICIACH. ČO SA MENÍ VYHLÁŠKOU?

Radi by sme vás upozornili na novú vyhlášku, ktorá upravuje režim na hraniciach Slovenska. V plnom znení ju nájdete vo vestníku vlády: http://bit.ly/vyhlaska_ciastka_14 (22 vyhláška).

Toto sú najdôležitejšie zmeny oproti doteraz platným pravidlám na hraniciach:

Osoby prichádzajúce na územie SR pozemnou hranicou s Ukrajinou budú musieť podstúpiť antigénové testovanie na hranici;

Ruší sa limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu pre pendlerov, ktorí žijú na Slovensku a pracujú v susedných štátoch, po novom medzi výnimky budú patriť všetky osoby, ktoré majú na území susedného štátu pracovný pomer alebo miesto výkonu práce, musia však vedieť túto skutočnosť preukázať; (vzor tlačiva nájdete na konci vyhlášky)
zároveň sa tak ruší výnimka pre strategické povolania, keďže po novom sa výnimka týka všetkých pracovníkov;

Limit 30 kilometrov ostáva v platnosti pre osoby žijúce v susedných štátoch a pracujúce na území Slovenska, rovnako ako aj pre občanov Slovenska žijúcich v susedných štátoch (bez ohľadu na miesto výkonu práce);

Žiaci a študenti žijúci v ČR a študujúci na Slovensku, resp. žijúci na Slovensku a študujúci v ČR sa musia pri prechode hraníc vedieť preukázať potvrdením vydaným školou, že vyučovanie je prezenčnou formou;

Bližšie sa špecifikuje definícia pre ľudí pracujúcich v kultúre pre prechod hranicou s ČR;

Po príchode z „červených“ krajín do domácej izolácie sa už nebude treba hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi, keďže je v tomto prípade povinná registrácia na http://koronagov.sk/ehranica, regionálne úrady tieto informácie dostanú automaticky.

 

 

zdroj:Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

You Might Also Like