Zaujímavosti

AKTUÁLNE: Mikas sa vyjadril k uvoľnovaniu opatrení. Ak nám vyskočia epidémie, okamžite zareagujeme!

„Ostatné dni sa znížil rast počtu ochorení na Slovensku, čo je aj efektom prísnejšie nastavených opatrení prijatých v polovici októbra. Krivka chorobnosti COVID-19 sa ohla.

Nemalá časť verejnosti preto vyslovila požiadavku, aby sme po náročných týždňoch fungovania v pomerne prísnom režime hľadali spôsob, ako by bolo možné obnoviť aspoň niektoré stránky spoločenského života. Význam komunity v živote jednotlivcov nepodceňujeme, a preto sme hľadali spôsob ako ľuďom vyjsť v ústrety.

Pre epidemiológa je moment uvoľňovania protipandemických opatrení vždy rizikom. Preto k tomu pristupujeme mierne a vnímame, že sme nevyhoveli všetkým. Rozhodli sme sa pre oblasti, pri ktorých by mierne uvoľňovanie opatrení malo mať čo najmenší dosah na zhoršenie epidemiologickej situácie. Hoci je trend jej vývoja v súčasnosti priaznivejší, stále to nie je ideálne.

Návšteva kín, divadiel a kostolov je podmienená sedením a odstupom (sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade alebo šachovnicovo), čo je pre minimalizovanie rizika šírenia nového koronavírusu dôležitý fakt. Pri ich návšteve máte na tvári po celý čas rúško, v týchto priestoroch sú navyše nastavené ďalšie protiepidemické opatrenia. Pri fitness centrách a plavárňach sme nastavili návštevnosť do 6 osôb. Zohľadnili sme tu fakt, že pri športovaní osoby nemajú nasadené rúška, no stále je tu možné zabezpečiť dostatočné rozostupy. Fitness centrá majú navyše spravidla prehľad o svojich členoch, v prípade potreby sú návštevníci ľahko dohľadateľní. Pre reštaurácie sme po dôslednom zvážení ponechali regulácie ako doteraz – môžu fungovať do 22. hodiny s výdajom jedla cez okienko a na donášku. Pri tomto rozhodnutí sme vychádzali z doterajšej praxe, ľudia za stolom totiž často nemali rúška aj v čase, keď nejedli a nekonzumovali nápoje, čo zvyšovalo riziko šírenia COVID-19.

Môžu sa rozbehnúť aj druhé ligy futbalu a hokeja a povoľujú sa aj podujatia nevyhnutné pre fungovanie športových karanténnych centier pod záštitou ministerstva školstva – ide o profesionálov, je to ich práca. Rovnako ako v extralige aj oni sú pravidelne testovaní, čo je z pohľadu minimalizovania rizika šírenia vírusu dôležitý fakt.

Budeme podrobne sledovať, aký vývoj bude mať mierne uvoľňovanie opatrení. Ak nám vyskočia epidémie, okamžite zareagujeme,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Štatistiky za uplynulý týždeň, v kontexte ktorých došlo k miernemu uvoľneniu opatrení, nájdete podrobnejšie spracované tu: https://bit.ly/epidemiologicka_situacia_13-11-2020

 

 

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

You Might Also Like